RODO

RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym inaczej RODO, poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, odnoszące się do danych osobowych, które każdy z nas przetwarza, podczas świadczenia swoich usług i udzielania pomocy prawnej.