Maciej Gnelaof counsel

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, w aspektach prawnych, technicznych oraz organizacyjnych. Posiada również szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa cywilnego (umowy) oraz prawa działalności gospodarczej.

 

W 2003 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej zatytułowanej „Negocjacyjno – przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych”.

 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach własnej działalności gospodarczej (2001 – 2005; oraz od 2020), Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Akademii Górniczo – Hutniczej, Tauron – Polska Energia S.A. oraz jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (od 2010 r.) gdzie zdobył ogromną wiedzę w zakresie zamówień publicznych w ujęciu prawnoteoretycznym oraz praktycznym.

 

Autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego

 

Wystąpienia podczas licznych konferencji naukowych o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

 

Doradca i ekspert wielu zamawiających

 

Przeprowadził tysiące godzin szkolenia dla zamawiających oraz wykonawców w formie stacjonarnej oraz webinaryjnej.

 

Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Krakowie przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

 

Posługuje się językiem angielskim.

PUBLIKACJE

 

 

Maciej Gnela
ul. Brzozowa 48; 32-091 Michałowice
NIP: 676-219-14-50

KLAUZULA INFORMACYJNA